آژانس اطلاعاتی ومطبوعاتی تگلاره

HomeEnglish News PortalافغانستانContactRed ChocolateSupport UsJoin UsInvestment Opp.منابع

فراخوان اولین کنفرانس بین المللی صلح برای افغانستان

کنفرانس علمی ، تحقیقی ودرخواست مقالات
عناوین پیشنهادی برای تر تیب مقالات استراتیژیک وتحلیلی
یک حرکت کاملا آزاد غیروابسته وغیر انتفاعی

لطفا مسؤلیت ایمانی ،تاریخی، وجدانی و افغانی خود ادا کرده فقط چند لمحه ای درفکر صلح شوید !؟

برای معلومات بیشتر به دریچه های ذیل مراجعه کنید

راه های صلح وامنیت ملی  |   صلح وامنیت فکری  | عمق بحران درافغانستان | گفتگوی صلح تا اکنون امنیت ملی، منافع ملی ومنافع دیگران | قدرت ،عدالت وروابط بین الملل  | بعضی پیشنهادات مسؤل آژانس  

برنامه های پیشنهادی ما | مسابقه ای دیزاین تگلاره | پیام تجارتی ما | پیام مسؤل آژانس |

هدیه به شهدای راه آزادی واسلام ، به روح پدر بزرگوارم شهید انجینر محمد موسی بیدار وهمقطارانش ، برای مردمم ودوستان

تمامی حقوق طبع ونشر برای آژانس تګلاره محفوظ بوده با متخلفین برخورد قانونی صورت میگیرد

2002-2013 WWW.TAGLARA.COM , All rights reserved!